Carita Bahasa Sunda - Penantian Sia Sia


Carita Bahasa Sunda - Penantian Sia Sia

Panantian nu sia sia

Di hiji desa aya hiji wanoja nu kacida geulisna nami nateh lilis sukaesih, anjeuna teh putri hiji hijina ti pa Juansa nu jadi kokolot di eta desa, ibu na tos ngantunkeun pas ngalahirkeun anjeunna. Lilis digedekeun ku rama na sareung ku bibi na, pa juansa kacida nyaahna ka lilis, kanggo kabahagiaan lilis sagala kahoyong lilis diusahakeun dicomponan, neupikeun ka kiwari pa juansa teu ngagaduhan istri deui.
  Dina hiji poe, tengah poelilis  dk ngateuran pa juansa nu nuju ngadamel di sawah, ditengah jalan lilis pasangrok jng pamuda nu pakeanna berseka kawas nateh datang ti kota. Eta pamuda teh nyampeurkeun ajeuna ngajak kenalan terus nanyakeun bumi na pak gumbira, lilis asa geumpeur jeung era ngobrol sareng eta pameget nu karek di wawuhna. Eta pameget teh namina Damar dulurna pa Gumbira ti Jakarta. Terus lilis nganterkeun Damar ka bumi na pak gumbira.
Pa juansa tos ngadodoho nungguan lilis datang nganteuran di saung, teu kungsi lila lilis datang .
“hampura pa lilis telat nganteuran bapa” ceuk lilis
“ enya neng teu sawios, ari neng tos timana?” ceuk pa juanda
“tadi neng papeundak sareng pameget ti kota, terus eneng nganterkeun heula pameget eta.”
“Oh, jadi neng leuwih mentingkeun ka pameget eta? Ari bapa teu di antepkeun,”
“Ih, bapa teu kitu, maenya aya nu menta bantosan ku neng teu di palire, hampura atuh pak.”
“Hente atuh neng, bapak mah kur hereuy, hayu atuh urang tuang sareng heula.” Ceuk pak gumbira.
Ti harita lilis jeung Damar mineng papanggih, nu akhir na ngadatangkeun rasa mikareseup ti dua insan eta.
“Neng akang janji bakal ngawinan neng.”
Lilis kur saukur sura seuri isin, anjen na ngarasa bungah pisan.
“Iraha atuh, akang rek minang neng.” Ceuk Damar.
“Ke, akang bade neangan acis heula jang parsiapan nikahan urang duaan.”
Neng rumasa sedih.
“Meren akang rek ninggalkeun, eneng.” Ceuk lilis.
“Moal. Akan bakal balik deui. Janji.” Ceuk Damar.
“Nya, atuh. Neng bakal satia nungguan akang didieu,” ceuk Lilis.

Isuk na Damar pamit ka Lilis sareng ka pak juansa, bade mulang ke jakarta, bade neangan di jakarta padamelan kanggo biaya nikahan. Mang taun taun, Damar can pernah deui manggihan Lilis, janji kur saukur janji, Lilis jadi parawan kolot. Loba pameget nu ngalamar lilis, tapi teu di tampi ku Lilis da sieun di hiji waktu, Damar datang nepungan Lilis
Beres.


Posting Komentar

0 Komentar